SAIGON TECHNOLOGY TOURISM COLLEGE

Tiền thân là Viet Khoa College, trường Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn(STC) từ năm 2023 khoác lên mình diện mạo mới với nhiệm vụ và sứ mệnh đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Trường đã trở thành “cái nôi” của hơn 15.000 bạn trẻ đã trưởng thành và hội nhập với thị trường lao động Asean.

Vkc 90211

Các trường đã tin tưởng lựa chọn STC

Anphudong Logo

CÁC TRƯỜNG ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN VKC

Hình ảnh sự kiện

Img Orientation Week 01
Img Orientation Week 02
Img Orientation Week 07
Img Orientation Week 04
Img Orientation Week 06
Img Orientation Week 03
Img Orientation Week 09
Img Orientation Week 08
Img Orientation Week 05
Img Orientation Week 14
Img Orientation Week 12
Img Orientation Week 10

Hình ảnh sự kiện

Img Orientation Week 01
Img Orientation Week 02
Img Orientation Week 12
Img Orientation Week 09
Img Orientation Week 05
Imgl9571

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG