Home » รัตนสูตร (อินเดีย) พร้อมแปล | ภาษา อินเดีย วัน ละ คํา

รัตนสูตร (อินเดีย) พร้อมแปล | ภาษา อินเดีย วัน ละ คํา

รัตนสูตร (อินเดีย) พร้อมแปล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โรคระบาด ทุพิกภัย อมนุษย์เบียดเบียน ล้วนเกิดมาจากต้นเหตุกรรมร่วมกันปาณาติบาต จากการดำรงชีวิตของเหล่ามนุษย์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ทำให้เหล่าสัตว์ถูกฆ่ามาเป็นอาหารกันมาก
ในรัตนสูตร เหล่าภูติผีปีศาจเหล่านี้ กลายมาเป็นเชื้อโรคร้ายแรงที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เหล่าวิญญาณสัตว์ ที่ถูกมนุษย์ฆ่าสังหารทำร้ายเบียดเบียนชีวิต ต่างโกรธแค้น ชิงชังอาฆาตมาดร้าย ได้กลับมาเกิดเป็นภูติผีปีศาจ สาปแช่ง ทำให้เกิดโรคห่าระบาดร้ายแรงขึ้นมาในหมู่มนุษย์ที่กินสัตว์ และทำให้มนุษย์เสียชีวิต
ในสมัยโบราณ พระมหากษัตริย์ ได้ปรึกษากับพระสังฆราช ป่าวประกาศให้ประชาชน ถือศีล ไม่กินเนื้อสัตว์ เพื่อลดความเคียดแค้น ชิงชัง จากกรรมปาณาติบาต ที่มนุษย์ทำกับเหล่าสัตว์ และตั้งสัจจะ จะยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (พระสงฆ์ ในที่นี้ หมายถึง ผู้ปฏิบัติธรรม เฉพาะที่ได้โสดาบันขึ้นไปเท่านั้น มิได้หมายถึงผู้ที่แค่บวช แล้วเอาผ้ากาสาวพัสตร์มานุ่งห่มไม่) พอตั้งใจจะยึดมั่นในคำสอน อันเปรียบเหมือนรัตนะอันประเสริฐ ไม่เบียดเบียนสัตว์ เหล่าภูมิทั้งหลาย (ที่มาในรูปเชื้อโรคร้าย) จึงอันตราฐานหายไป ทำให้โรคระบาดลดน้อยลง จนหายไปในที่สุด
\”รัตนสูตร\” พระพุทธเจ้าประกาศใช้ปัดเป่าภัยโรคระบาด เนื่องจากมนุษย์หมู่มากได้ทำผิดทำนองคลองธรรม พระสูตรนี้จึง สวดเพื่อเตือนสติเหล่ามนุษย์ ให้กลับมายึดมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตามความเชื่อในสมัยโบราณว่ากันว่าสาเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตร “รัตนสูตร” นี้ขึ้นมา ก็เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียม สวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัยเช่นโรคห่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรัตนสูตรหรือรัตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วย มีอีกหนึ่งตำนานเล่าว่า “รัตนสูตร” เป็นพระสูตรที่พระอานนท์เรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์น้อมเอาคุณของพระรัตนตรัยคือ พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ ทำสัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย
เนื้อความ “รัตนสูตร” ท่อนแรกเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้เหล่าภูตทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกุศลที่หมู่มนุษย์อุทิศให้ และเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้เกิดความเมตตาทำการรักษามนุษย์ทั้งหลาย ส่วนเนื้อความท่อนต่อมาเป็นการอ้างคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาให้เกิดความสวัสดี ส่วนท่อนสุดท้ายเป็นคำกล่าวของท้าวสักกะ ที่ผูกขึ้นเป็นคาถาพรรณนาคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาให้เกิดความสวัสดีเช่นกัน ภายหลัง “รัตนสูตร” ได้กลายเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ จะต้องมีการสวดบท “รัตนสูตร” เพื่อเป็นการขจัดภัยทั้ง 3 ประการตามที่ปรากฏในพระสูตรคือ ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย), ภูตผีปีศาจทำอันตราย (อมนุสภัย), โรคภัยไข้เจ็บ (โรคภัย) ให้อันตรธานไป ด้วยอานุภาพแห่งรัตนสูตรนี้ แม้กรุงเวสาลีจะเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมาก ซากศพถูกทอดทิ้งเกลื่อนนคร ภูตผีปีศาจทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์ มีโรคระบาดเกิดขึ้นแพร่กระจายไปทั่วเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอานนท์สวดบท “รัตนสูตร”และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ก็ระงับลงได้อย่างฉับพลัน

See also  มือถือ เข้าไช้งาน youtube, google ไม่ได้ แก้ไขเองใด้ง่ายๆ/นายช่างจน | ยู ทู ป เปิด ไม่ ได้
See also  Daddy Cooking วิธีทำ กล้วยหอมฉาบหวาน สูตรทำขาย กรอบนาน หวานกำลังดี หอมเนย กล้วยไม่ดำ อาชีพเสริม | วิธี ทํา กล้วย หอม อบ เนย

รัตนสูตร (อินเดีย) พร้อมแปล

ภาษาอินเดีย: คำศัพท์ ep.1 นับเลข 1-10 | Chubby Polly


เพลง ek do teen
https://youtu.be/MS5BLS2sIDM

เรียนรู้ไปด้วยกัน
คอมเมนท์ทักทายติชมได้
กด Like เป็นกำลังใจ
กด Subscribe ติดตามความรู้ถัดไป
ขอบคุณที่รับชมค่ะ❤️
(。◕‿◕。)
สวัสดีภาษาอินเดีย สวัสดีภาษาฮินดี ฉันรักเธอภาษาอินเดีย ภาษาอินเดีย ภาษาฮินดี อินเดีย ฮินดี เรียนภาษาอินเดีย เรียนภาษาฮินดี สำหรับคนไทย chubbypolly india hindi

ภาษาอินเดีย: คำศัพท์ ep.1 นับเลข 1-10 | Chubby Polly

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์


จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากกล่าวถึงพระคาถาอันทรงอิทธิฤทธิ์และอานุภาพ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงพระคาถาชินบัญชร พระคาถานี้ประพันธ์และเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระคาถาชินบัญชรนี้นอกจากจะนำมาซึ่งสวัสดิมงคลต่อผู้ที่สวดแล้ว ยังเป็นคาถาที่ใช้ปลุกเสกพระสมเด็จเป็นวัตถุมงคลอันเลื่องชื่ออีกด้วย ว่ากันตามจริงแล้วด้วยศีลานุวัติอันเพียบพร้อมกอปรกับพลังจิตอันแรงกล้าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีน่าจะเพียงพอแล้วกับการปลุกเสกพระสมเด็จ แต่พระองค์ท่านก็ยังอัญเชิญพระคาถานี้มาใช้ในการปลุกเสกพระร่วมด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระคาถาชินบัญชรจะต้องมีคุณวิเศษอันเหลือล้ำและมีผลานิสงส์อันมหาศาล
อานิสงส์ของพระคาถาชินบัญชร:
1. มีสติสัมปชัญญะ การสวดพระคาถานี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำจะทำให้มีพลังสติอันเฉียบคม
2. มีพลังสมาธิ พลังสมาธิเกิดจากการตั้งใจสวดมนต์โดยไม่คิดเรื่องอื่น การสวดพระคาถานี้เป็นประจำจะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายจิตและมีพลัง คิดทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ และแม้ประสบปัญหาหรือมรสุมในชีวิตจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านหรือว้าวุ่นจนเกินขอบเขต จิตจะมีความสงบในระดับหนึ่งทำให้สามารถหาทางออกจากปัญหาได้อย่างง่ายดาย
3. มีความสุขกายสบายใจ หน้าตาผ่องใส เพราะไม่จมอยู่กับอดีต
4. ร่างกายสมบูรณ์พูลสุข ปราศจากอุบัติภัยอันตรายทั้งปวง
5. มีวาจาสุภาพ นุ่มนวล มีจังหวะจะโคนและมีทักษะที่ดีในการพูดในที่ชุมชน เป็นที่รักใคร่ของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า และบุคคลรอบข้าง เป็นต้น หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าโชติช่วงชัชวาล
cr.http://www.fastenglish.com/index.aspx?ContentID=ContentID110625105129496
File จาก 4 shares

See also  ลักษณะศรีภรรยา ที่จะครองคู่ได้นานนำให้เจริญก้าวหน้า แค่รอยยิ้มจากพ่อแม่ ลูกก็ไม่อยากยอมแพ้ วิธีคิดให | ภรรยาที่ดีไม่ได้มีแค่คุณธรรม

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์ ทำนองอินเดีย ชุดพิเศษ


บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์ ทำนองอินเดีย ชุดพิเศษ

ฮินดีนะจ๊ะนายจ๋า | โชว์สกิลภาษาฮินดีหลังอยู่อินเดียมา2ปี


อยู่อินเดีย เรียนที่อินเดียมาตั้ง2ปี มันต้องพูดภาษาฮินดีกันได้บ้างหล่ะนะ ไปดูกันค่ะ!!!
อย่าลืมsubscribe กันหน่อยน้่่่่่าาา https://www.youtube.com/natthornmekloy
ไปตามอินสตาแกรมกันได้ที่ https://www.instagram.com/nttn.m/
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
font sanskar by Titivillus Foundry
English version https://youtu.be/VmdsEOolGA4

ฮินดีนะจ๊ะนายจ๋า | โชว์สกิลภาษาฮินดีหลังอยู่อินเดียมา2ปี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Reply

Your email address will not be published.