Home » ♥️ Lấy tọa độ điểm trên autocad xuất sang excel – Lấy tọa độ nhiều điểm, thao tác nhanh và đơn giản | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

♥️ Lấy tọa độ điểm trên autocad xuất sang excel – Lấy tọa độ nhiều điểm, thao tác nhanh và đơn giản | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

21 thoughts on “♥️ Lấy tọa độ điểm trên autocad xuất sang excel – Lấy tọa độ nhiều điểm, thao tác nhanh và đơn giản | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế”

  1. Anh em phai lam theo dung cac buoc huong dan, Chu y buoc sau khi chon du lieu no hien ra cai bang thi o muc Scale, tich X va Y deu la 1, va tich va nut Uniform, noi chung lam theo dung cac buoc cua tac gia la duoc
    Nhớ đánh lại số 1 vào cột x va cột y (phần mềm đang mặc định là 1,0)

  2. Anh em phai lam theo dung cac buoc huong dan, Chu y buoc sau khi chon du lieu no hien ra cai bang thi o muc Scale, tich X va Y deu la 1, va tich va nut Uniform, noi chung lam theo dung cac buoc cua tac gia la duoc

  3. sao mình ep bo caivao lam theo hướng dẫn nhưng đến luc tích vô biểu tượng XLS2PLINE thì nó ko xuất hiện hộp thoại như của bạn nhi. giải đáp giúp minh . Thanks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.