Home » ✔ Toàn Tập Về Quản Lý Layer Trong AutoCAD • AutoCAD Đầy Đủ • Tập 10 | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

✔ Toàn Tập Về Quản Lý Layer Trong AutoCAD • AutoCAD Đầy Đủ • Tập 10 | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

32 thoughts on “✔ Toàn Tập Về Quản Lý Layer Trong AutoCAD • AutoCAD Đầy Đủ • Tập 10 | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế”

 1. ▶ TUA NHANH:
  0:00 Lời chào & Vắn tắt nội dung video
  1:30 Giải thích Layer là gì bằng 1 video VN Got Talents
  15:30 Cách tạo & cài Layer
  27:30 Các thao tác với Layer
  43:35 Tổng hợp câu lệnh quản lý Layer
  58:30 Cách triển khai Layer đảm bảo việc: "QUẢN LÝ LAYER TỐT"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *