Home » 【越哥】豆瓣8.6分,最感人的时空穿越奇幻片!看完心情会变好! | Chia sẻ hữu dụng nhất về about time

【越哥】豆瓣8.6分,最感人的时空穿越奇幻片!看完心情会变好! | Chia sẻ hữu dụng nhất về about time

38 thoughts on “【越哥】豆瓣8.6分,最感人的时空穿越奇幻片!看完心情会变好! | Chia sẻ hữu dụng nhất về about time”

  1. 我是越哥的粉丝。但是就这部电影的解说而言,个人觉得大象放映室的更精彩。越哥的解说有些仓促,像是急着赶飞机😃。语速快到来不及让人回味其中的意义。

  2. 越哥,你的解說,總會給我指引人生方向,讓我釋懷一些糾結,讓我有勇氣面對前面的道路。我不知道你會不會看到我的留言? 總之,我非常謝謝您。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *