Home » 📷 Làm chữ ẩn sau chiếc lá trên photoshop | HPphotoshop.com | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế

📷 Làm chữ ẩn sau chiếc lá trên photoshop | HPphotoshop.com | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế

22 thoughts on “📷 Làm chữ ẩn sau chiếc lá trên photoshop | HPphotoshop.com | Kinh nghiệm hữu ích về thiết kế”

  1. Đoạn dùng Brush chỉ bấm chọn công cụ rồi xóa thôi hả anh? Sao em làm giống vậy mà không xóa được. Em cũng mới học nên chưa biết gì cả =((

Leave a Reply

Your email address will not be published.