Home » 🔖📍📐Cách vẽ hình ngũ giác đều, lục giác đều, tam giác đều và hình thoi bằng compa | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế

🔖📍📐Cách vẽ hình ngũ giác đều, lục giác đều, tam giác đều và hình thoi bằng compa | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế

21 thoughts on “🔖📍📐Cách vẽ hình ngũ giác đều, lục giác đều, tam giác đều và hình thoi bằng compa | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Đủ điểm rồi nhưng trượt chuyên rồi cô😭 chỉ vì tiếng anh điểm chết cô ạ 😔 cần cô dạy tiếng anh gấp ạ♥️♥️♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *