Home » 🔥 9 Bí Mật Điên Rồ và Bá Đạo Nhất về Kim Jong Un Mà Mọi Người Không Hề Hay Biết | Kính Lúp TV | Thủ thuật hay nhất về mẫu hợp đồng song ngữ anh việt

🔥 9 Bí Mật Điên Rồ và Bá Đạo Nhất về Kim Jong Un Mà Mọi Người Không Hề Hay Biết | Kính Lúp TV | Thủ thuật hay nhất về mẫu hợp đồng song ngữ anh việt

44 thoughts on “🔥 9 Bí Mật Điên Rồ và Bá Đạo Nhất về Kim Jong Un Mà Mọi Người Không Hề Hay Biết | Kính Lúp TV | Thủ thuật hay nhất về mẫu hợp đồng song ngữ anh việt”

  1. Những gì Triều Tiên kém thì “ghét” vì sợ dân chúng so sánh Thực chất , Kim luôn thưởng thức lén những gì lão “ghét” và cấm dân đó thôi.

  2. Nếu Trung Quốc là quốc gia bị ghét nhất thì mình trao cho Triều tiên là quốc gia bị ghét bỏ nhất trên thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published.