Home » 🔴CÔNG ĐIỆN KHẨN: Chiến-tranh tại biên giới Campuchia Việt Nam bắn hạ nhiều máy bay của địch bốc cháy | Thông tin hữu dụng nhất về từ điên việt trung

🔴CÔNG ĐIỆN KHẨN: Chiến-tranh tại biên giới Campuchia Việt Nam bắn hạ nhiều máy bay của địch bốc cháy | Thông tin hữu dụng nhất về từ điên việt trung

18 thoughts on “🔴CÔNG ĐIỆN KHẨN: Chiến-tranh tại biên giới Campuchia Việt Nam bắn hạ nhiều máy bay của địch bốc cháy | Thông tin hữu dụng nhất về từ điên việt trung”

  1. Tin la cai,nhưng Việt nam là nhất. .trung quốc là cái gì, là bọn cướp nước, chúng mày nghĩ Việt nam là quả hồng mềm sao ?

  2. Đây là trang tin bịa đặt , vô căn cứ với những thông tin không được kiểm chứng ..khi đưa ra những thông tin về ST, TV …! Chúng ta phải cảnh giác với những thông tin bịa đặt trên và đề xuất những ngành chức năng kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm thông tin, tuyên truyền sai sự thật này …!
    Tôi đang ở ST…!.

  3. Mẹ quan âm sẽ tre trở cho đất nước Việt nam.binh ăn . sẽ chiến thắng tất cả . đã là người VN thì ko sợ j hết chiến thắng tất cả những chân đánh

  4. Ơ phía bắc tq nó lừa Ng dân vào vn miền nam nó cpc hợp tác đánh.vn mong có k cho dân tq tràn vào vn nếu k là sẽ mất nước là chắc tcb nó cáo già mưu đồ cướp đất vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.