Home » 04. Fix lỗi không thể copy (Copy to clipboard failed) trong Autocad | Kiến thức hữu ích về thiết kế

04. Fix lỗi không thể copy (Copy to clipboard failed) trong Autocad | Kiến thức hữu ích về thiết kế

6 thoughts on “04. Fix lỗi không thể copy (Copy to clipboard failed) trong Autocad | Kiến thức hữu ích về thiết kế”

  1. Bài viết rất hữu ích. Tuy nhiên có vấn đề nếu file có nhiều layout, sau khi chỉnh sửa bị mất chỉ còn lại 01 layout duy nhất. Mình xin cách xử lý. Cám ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.