Home » 1 ngày của một quản lý nhà hàng hàn quốc tại Hà Nội | Hướng dẫn có ích về nhà hàng hàn quốc tuyển nhân viên tại hà nội

1 ngày của một quản lý nhà hàng hàn quốc tại Hà Nội | Hướng dẫn có ích về nhà hàng hàn quốc tuyển nhân viên tại hà nội

6 thoughts on “1 ngày của một quản lý nhà hàng hàn quốc tại Hà Nội | Hướng dẫn có ích về nhà hàng hàn quốc tuyển nhân viên tại hà nội”

  1. Cho mình hỏi với là về việc tổng kết doanh thu hay đại khái là về các khoản tài chính và ngân sách của cửa hàng thì là sẽ có kế toán viên thực hiện hay là người quản lý như mình cũng sẽ làm luôn ạ, mình cảm ơn nhé.

  2. Cho mình hỏi với là trong quá trình làm quản lý là bạn điều hành cả tài chính – nhân sự – bếp v.v hay bạn chỉ làm một số công việc nhất định thế ạ, mình xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.