Home » 10 Ngôn Ngữ Được Nói Nhiều Nhất Thế Giới | Thông tin đơn giản nhất về các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới

10 Ngôn Ngữ Được Nói Nhiều Nhất Thế Giới | Thông tin đơn giản nhất về các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới

18 thoughts on “10 Ngôn Ngữ Được Nói Nhiều Nhất Thế Giới | Thông tin đơn giản nhất về các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới”

  1. Vl ấn độ vẫn đông sắp sỉ trung quốc mà tại sao thậm chí còn ko đc ở trên danh sách
    Tiếng trung phổ thông chính xác là thứ tiếng chính thức được sử dụng nhiều nhất thế giới
    Kể cả các cuộc họp quan trọng trong chính phủ mấy đứa bảo tq đông dân nên nhiều là đúng :)))

  2. Thông kế này chỉ đúng với ngôn ngữ mẹ đẻ, chứ không phải ngôn ngữ nhiều người dùng nhất. Nhiều người dùng nhất là tiếng Anh, đi đâu trên thế giới này người cũng dùng tiếng Anh

  3. Tiếng anh nhìu nhất nhé… đó là chỉ mới tính số người nói ở mỹ và anh thôi,canada và rất nhìu nước cũng có nhìu người biết vậy,do đó tiếng anh nhìu nhất rất có thể số người nói đc lên tới 3 tỷ người ấy chứ

  4. tiếng Trung quốc có nhiều người sử dụng là do dân số ở Trung quốc nhiều cộng thêm các nước láng giềng như Đài Loan, hongkong( lúc trước là thuộc địa của Trung quốc) Malaysia,Singapore…v.v =))

Leave a Reply

Your email address will not be published.