Home » 10 Phút tiếng trung mỗi ngày : Bài 8 : Thời gian – TIẾNG TRUNG LÀ NIỀM VUI | Hướng dẫn hữu dụng nhất về học tiếng trung giao tiếp mỗi ngày

10 Phút tiếng trung mỗi ngày : Bài 8 : Thời gian – TIẾNG TRUNG LÀ NIỀM VUI | Hướng dẫn hữu dụng nhất về học tiếng trung giao tiếp mỗi ngày

23 thoughts on “10 Phút tiếng trung mỗi ngày : Bài 8 : Thời gian – TIẾNG TRUNG LÀ NIỀM VUI | Hướng dẫn hữu dụng nhất về học tiếng trung giao tiếp mỗi ngày”

  1. cô ơi e học đến bài này hầu như là thuộc hết nhưng khi giao tiếp với người tq lại k nói đc lưu loát ấy.làm thế nào để hiểu họ và nói chuyện được tốt hơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.