Home » 1001 LÝ DO XIN NGHỈ – PHẦN 1 TIẾNG TRUNG CÔNG XƯỞNG | Kinh nghiệm hữu dụng nhất thư xin nghỉ việc tiếng anh

1001 LÝ DO XIN NGHỈ – PHẦN 1 TIẾNG TRUNG CÔNG XƯỞNG | Kinh nghiệm hữu dụng nhất thư xin nghỉ việc tiếng anh

22 thoughts on “1001 LÝ DO XIN NGHỈ – PHẦN 1 TIẾNG TRUNG CÔNG XƯỞNG | Kinh nghiệm hữu dụng nhất thư xin nghỉ việc tiếng anh”

  1. Đâu fải người VN ai cũg học tiếg TQ, và đâu fải khôg người TQ nào bt tiếg VN, tiếng Anh nước nào cũng học quá trời,Anh cũng có đồng hóa đc thế giới đâu!

  2. thầy am nhiều câu hỏi về thiết bi nghành may nhé .ví du như vải ,phu ieu may vải bán thành pẩm va chỉ may thông số của sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *