Home » 15 PHÚT HỌC DỰNG PHIM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM ADOBE PREMIERE PRO | Hướng dẫn có ích về thiết kế

15 PHÚT HỌC DỰNG PHIM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM ADOBE PREMIERE PRO | Hướng dẫn có ích về thiết kế

12 thoughts on “15 PHÚT HỌC DỰNG PHIM CƠ BẢN VỚI PHẦN MỀM ADOBE PREMIERE PRO | Hướng dẫn có ích về thiết kế”

  1. xin hỏi có cắt nào cắt clip mà vừa cắt ngay con trỏ + vừa bỏ luôn đoạn dư phía sau + vừa nối clip tiếp theo sát vào luôn không chủ thớt ơi? Dùng B – ripple edit thì vẫn phải kéo con trỏ, mà vụ kéo tới kéo lui nó ko chính xác lắm. Tks chủ thớt. Chúc mãi đẹp trai nha.

  2. Clip hướng dẫn của bạn khá hay và dễ hiểu, hy vọng những clip tiêp theo sẽ luôn chât lượng như vây, sẽ luôn theo dõi kênh 😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *