Home » 4 BƯỚC HỌC TỪ VỰNG SIÊU TỐC THEO PHƯƠNG PHÁP DO THÁI – Thầy Nguyễn Anh Đức Smartcom | Kiến thức hữu dụng nhất về tự học tiếng anh siêu tốc

4 BƯỚC HỌC TỪ VỰNG SIÊU TỐC THEO PHƯƠNG PHÁP DO THÁI – Thầy Nguyễn Anh Đức Smartcom | Kiến thức hữu dụng nhất về tự học tiếng anh siêu tốc

25 thoughts on “4 BƯỚC HỌC TỪ VỰNG SIÊU TỐC THEO PHƯƠNG PHÁP DO THÁI – Thầy Nguyễn Anh Đức Smartcom | Kiến thức hữu dụng nhất về tự học tiếng anh siêu tốc”

  1. Em cảm ơn những điều thầy đã chia sẻ. Em đã mua quyển sách của thầy nhg chưa biết cách học. Bất ngờ xem đc clip này thầy chia sẻ hữu ích quá. Nhưng thầy ơi nhạc bị to hơn giọng thầy thầy à 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.