Home » 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng – Tập 48 | Chia sẻ có ích về tiếng trung

4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng – Tập 48 | Chia sẻ có ích về tiếng trung

23 thoughts on “4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng – Tập 48 | Chia sẻ có ích về tiếng trung”

  1. Chương trình yêu thích của e. Dạo này Ctv Zi Yan rất đầy đặn xinh đẹp, hồi trước hơi gầy. Yêu 2 cô giáo. 祝你们身体健康。😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *