Home » 5 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG | Hướng dẫn hay nhất về bắt đầu học tiếng trung

5 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG | Hướng dẫn hay nhất về bắt đầu học tiếng trung

9 thoughts on “5 SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG | Hướng dẫn hay nhất về bắt đầu học tiếng trung”

  1. tôi thấy chữ tượng hình lạ và học hết 214 bộ thủ và bảy trăm sáu ba chết tự và học cả hơn, sáu trăm họ tên tiếng trung nữa, học song còn một nô những câu thành ngữ và những câu hội thoại nữa. Tự nhiên cảm thấy phí thời gian chỉ để nghe nhạc xem phim kiếm hiệp vặt vãnh chán ngắt giết thời gian 😑

Leave a Reply

Your email address will not be published.