Home » 50 BỘ THỦ THƯỜNG DÙNG NHẤT TRONG TIẾNG TRUNG ! | Hướng dẫn đơn giản nhất tiếng trung phổ thông là giản thể hay phồn thể

50 BỘ THỦ THƯỜNG DÙNG NHẤT TRONG TIẾNG TRUNG ! | Hướng dẫn đơn giản nhất tiếng trung phổ thông là giản thể hay phồn thể

36 thoughts on “50 BỘ THỦ THƯỜNG DÙNG NHẤT TRONG TIẾNG TRUNG ! | Hướng dẫn đơn giản nhất tiếng trung phổ thông là giản thể hay phồn thể”

  1. cho em hỏi bộ cân nét đầu tiên là sổ hay phẩy thế ạ. và còn nhiều bộ khác nữa,em không thể phân biệt là có móc hay không,đánh trên máy khó phan biệt ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.