Home » 50 Câu Giao Tiếp Thông Dụng Siêu Ngắn, Dễ Thuộc | 자주 쓰는 한국어 50문장 | Thủ thuật hữu ích tiếng hàn giao tiếp

50 Câu Giao Tiếp Thông Dụng Siêu Ngắn, Dễ Thuộc | 자주 쓰는 한국어 50문장 | Thủ thuật hữu ích tiếng hàn giao tiếp

2 thoughts on “50 Câu Giao Tiếp Thông Dụng Siêu Ngắn, Dễ Thuộc | 자주 쓰는 한국어 50문장 | Thủ thuật hữu ích tiếng hàn giao tiếp”

  1. – Thank you for always good videos. But I'm Korean, so I didn't understand much.. I think I understand the key.. If you are curious about a funny video

    or a Korean-style nanny, I think it would be good to see a Korean-style funny message…

  2. Cô làm 1 video về bài tập kiểu đặt câu dược k cô.. Câu dài và cả câu ngắn nữa.. Dạng sơ cấp ạ.. Mong cô làm chứ em rất yếu về dạng đặt câu và đặc biệt là câu dài ạ.. Em cảm ơn cô ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.