Home » 50 Câu Tiếng Hàn Ngày Nào Cũng Xài Học Tiếng Hàn-Từ Vựng Tiếng Hàn Siêu Dễ Online với Rain Channel | Thủ thuật đơn giản nhất các câu giao tiếp tiếng hàn

50 Câu Tiếng Hàn Ngày Nào Cũng Xài Học Tiếng Hàn-Từ Vựng Tiếng Hàn Siêu Dễ Online với Rain Channel | Thủ thuật đơn giản nhất các câu giao tiếp tiếng hàn

31 thoughts on “50 Câu Tiếng Hàn Ngày Nào Cũng Xài Học Tiếng Hàn-Từ Vựng Tiếng Hàn Siêu Dễ Online với Rain Channel | Thủ thuật đơn giản nhất các câu giao tiếp tiếng hàn”

  1. đọc mấy từ 을 , 를 cảm giác đau cả lưỡi nên cứ đọc đến đây lại đánh vần k đọc nhanh đc .hiuhiu . đọc 를 (rưl) đọc nhanh là rưn đc k ạ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *