Home » 550 TỪ VỰNG DÀNH CHO VĂN PHÒNG (Phụ đề+ Hình Ảnh) FULL HD | Chia sẻ hữu ích về từ vựng tiếng anh về kinh tế

550 TỪ VỰNG DÀNH CHO VĂN PHÒNG (Phụ đề+ Hình Ảnh) FULL HD | Chia sẻ hữu ích về từ vựng tiếng anh về kinh tế

11 thoughts on “550 TỪ VỰNG DÀNH CHO VĂN PHÒNG (Phụ đề+ Hình Ảnh) FULL HD | Chia sẻ hữu ích về từ vựng tiếng anh về kinh tế”

  1. Có thể cho m xin file hình của video này ko b? Có những từ mình đã biết, mà chủ yếu học trên đt nên tua nó cứ bị lố phải tua ngược lại rất tốn thời gian! Cảm ơn b!

Leave a Reply

Your email address will not be published.