Home » 800 Câu tiếng Anh SIÊU NGẮN thông dụng nhất cho mọi tình huống (Phần 1) | Kiến thức hữu dụng nhất về một số câu tiếng anh thông dụng

800 Câu tiếng Anh SIÊU NGẮN thông dụng nhất cho mọi tình huống (Phần 1) | Kiến thức hữu dụng nhất về một số câu tiếng anh thông dụng

36 thoughts on “800 Câu tiếng Anh SIÊU NGẮN thông dụng nhất cho mọi tình huống (Phần 1) | Kiến thức hữu dụng nhất về một số câu tiếng anh thông dụng”

 1. Nếu các bạn đã thuộc hết 800 câu này rồi thì hãy thử sức kiểm tra lại qua bài thi bên dưới.
  Hướng dẫn cách vào thi:
  Bước 1: Truy cập http://www.cunghoctienganh.com
  Bước 2: Nhấn vào Bài thi
  Đọc kỹ hướng dẫn trước khi thi
  Tài liệu ôn thi:
  – Phiên bản Chậm: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1r7cz4Z_Tnv0OnFGfyZnh6I2zwRpit24
  – Phiên bản Tổng hợp https://www.youtube.com/playlist?list=PL1r7cz4Z_TnsVXjME22AzYeDE9jiSY20K
  – Phiên bản Luyện nghe: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1r7cz4Z_TnubuW8x1MToZNv8hKto5dYu

 2. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🕵️🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛

Leave a Reply

Your email address will not be published.