Home » Anna Karenina/Leo Tolstoy-Phần 1(Trọn bộ)| Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại | Chia sẻ đơn giản nhất về những cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại

Anna Karenina/Leo Tolstoy-Phần 1(Trọn bộ)| Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại | Chia sẻ đơn giản nhất về những cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại

9 thoughts on “Anna Karenina/Leo Tolstoy-Phần 1(Trọn bộ)| Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại | Chia sẻ đơn giản nhất về những cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại”

  1. Giong doc rat truyền cảm , nó làm cho cậu chuyện càng hay , càng hấp dẫn . You are the best !!! Cam on rất nhiều đã mang lại niềm vui cho chúng tôi, nhưng thỉnh gia.

  2. Mình đã rất vui khi tìm được sách nói của tác phẩm, nhưng mình lại thất vọng vì đọc còn thiếu quá nhiều, đứt đoạn, ngắt quãng khó theo được nhịp truyện. Mình khuyên các bạn yêu thích tác phẩm hãy tìm đọc sách thay vì nghe ở đây vì còn thiếu rất nhiều, thiếu trầm trọng.

  3. Mình thật sự xin lỗi dù mình thấy người đọc đã rất cố gắng giọng rata hay và rõ nhưng có vẻ như xắp xếp các chương trong truyện nhầm lần nên nghe sẽ bị rối ạ. ( mình đã đọc lại bằng sách và thầy chương 3 vs 4 nhầm nhau)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *