Home » Bắc Ninh: Dự án khu công nghiệp, làng nghề "biến tướng" thành nhà ở không phép? | Điều tra | ANTV | Hướng dẫn hay nhất về thiết kế

Bắc Ninh: Dự án khu công nghiệp, làng nghề "biến tướng" thành nhà ở không phép? | Điều tra | ANTV | Hướng dẫn hay nhất về thiết kế

4 thoughts on “Bắc Ninh: Dự án khu công nghiệp, làng nghề "biến tướng" thành nhà ở không phép? | Điều tra | ANTV | Hướng dẫn hay nhất về thiết kế”

  1. Nước này là nước nào vậy nhỉ ,ở Việt Nam thì mày chết ngay chúng mày ai cho chúng mày lộng hành như vậy. Gần 20 năm chưa được nửa cuộc đời một thằng lãnh đạo. Tôi chưa trách những người lãnh đạo ở đó, tôi bức xúc hơn là người thay mặt pháp luật đọc được những lời văn xuôi và hay như vậy được moi là giỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *