Home » [BACK TO SCHOOL] TRANG TRÍ BÌA VỞ THEO PHONG CÁCH INSTAGRAM STORY | DIY notebook cover | Chia sẻ hữu ích về thiết kế

[BACK TO SCHOOL] TRANG TRÍ BÌA VỞ THEO PHONG CÁCH INSTAGRAM STORY | DIY notebook cover | Chia sẻ hữu ích về thiết kế

26 thoughts on “[BACK TO SCHOOL] TRANG TRÍ BÌA VỞ THEO PHONG CÁCH INSTAGRAM STORY | DIY notebook cover | Chia sẻ hữu ích về thiết kế”

  1. Nhìn xinh wá chị ơi! Nhma em có ý kiến này ạ, theo em thì mình dùng hồ dán nó ko chắc lắm í, nên em nghĩ chị cũng có thể dùng keo hai mặt ạ!😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.