Home » Bài 1 – Học tiếng trung Quốc cho người mới bắt đầu-你好 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về tiếng trung cho người mới bắt đầu

Bài 1 – Học tiếng trung Quốc cho người mới bắt đầu-你好 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về tiếng trung cho người mới bắt đầu

2 thoughts on “Bài 1 – Học tiếng trung Quốc cho người mới bắt đầu-你好 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về tiếng trung cho người mới bắt đầu”

  1. Cảm ơn chị rất nhiều ❤️ em biết chị năm ngoái hồi đó ghét TA lắm xem video chị xong em quyết học TA bộ phim chị bảo xem ( Extra english ) giúp em rất nhiều . Giờ TA em tốt lắm . giờ lại hứng học tiếng trung từ chị . Cảm on chị rất nhiều ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.