Home » Bài 3 Lệnh Line Phương Thức Truy Bắt Điểm | Thủ thuật hữu ích về thiết kế

Bài 3 Lệnh Line Phương Thức Truy Bắt Điểm | Thủ thuật hữu ích về thiết kế

5 thoughts on “Bài 3 Lệnh Line Phương Thức Truy Bắt Điểm | Thủ thuật hữu ích về thiết kế”

  1. trong cad 2016 của em khi dùng lệnh line vẽ 1 đường thẳng..xong mình nháy chột trái chọn đường thẳng nhưng đường thẳng này không xuất hiện các nút ô vuông để e kéo dài hay thục vô… trường hợp này phải làm sao thầy..mong thầy giúp em với

  2. Làm sao để nó không bắt điểm linh tinh hả bạn. Mình bật select all. xong nó cứ bắt điểm không đúng ý mình. Bạn có thể giải thích và hướng dẫn mình khắc phục không ạ? Mình cảm ơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *