HỌC TIẾNG NHẬT

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng "this, that, these, those" | Ngữ pháp tiếng Anh trẻ em | Tiếng Anh trẻ em | Chia sẻ đơn giản nhất sử dụng this that these those

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button