HỌC TIẾNG ANH

Bạn đã đọc các tên tiếng Anh chuẩn chưa? | Hướng dẫn hữu ích về đọc tiếng anh

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

48 Comments

  1. you are dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  2. Just for fun
    5:09 Chloe (a character in a cartoon movie that I am a huge fan: Miraculous Ladybug-MLB)
    5:14 Zoe (she is also a character in MLB and she is Chloe'sister. They have the same mother but different fathers)
    5:19 Penelope (she is the female lead in a manhwa(manhwa is Korean comics) named: Death is the only ending for the villainess)
    I write this because I am reading comics and watch MLB at the moment. They are all awesome.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button