Home » Bảng Chữ Cái Tiếng Anh ABC – Cách Phát Âm Chuẩn Cho Người Mới Bắt Đầu | KISS English Ms Thuỷ | Thông tin có ích nhất về phiên âm quốc tế bảng chữ cái tiếng anh

Bảng Chữ Cái Tiếng Anh ABC – Cách Phát Âm Chuẩn Cho Người Mới Bắt Đầu | KISS English Ms Thuỷ | Thông tin có ích nhất về phiên âm quốc tế bảng chữ cái tiếng anh

9 thoughts on “Bảng Chữ Cái Tiếng Anh ABC – Cách Phát Âm Chuẩn Cho Người Mới Bắt Đầu | KISS English Ms Thuỷ | Thông tin có ích nhất về phiên âm quốc tế bảng chữ cái tiếng anh”

  1. Cô ơi cho em thắc mắc ak chữ cái B cô để bản phiên âm là [bi:] âm y mà cô đọc là [bi] vậy mik đọc như thế nào ak em thắc mắc vậy có đúng ko ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *