Home » bắt đầu học tiếng trung / bài 1 | Chia sẻ hữu ích về bắt đầu học tiếng trung

bắt đầu học tiếng trung / bài 1 | Chia sẻ hữu ích về bắt đầu học tiếng trung

11 thoughts on “bắt đầu học tiếng trung / bài 1 | Chia sẻ hữu ích về bắt đầu học tiếng trung”

  1. Mới biết kênh của a mà đã muốn học…e muốn học . Phải làm sao để học trực tiếp , mong a tư vấn đc không ạ ….E ở Bình Dương

  2. Thầy dạy theo chủ đề đi thầy .. giả sử như chào hỏi, màu sắc, số đếm, gia đình,… e cảm ơn thầy 谢谢老师

  3. Cảm ơn thầy rất nhiều. Bài giảng rất bổ ích ạ. Em chưa biết gì về tiếng Trung và muốn học để giao tiếp và thi HSK nên rất cần những bài giảng như thế này. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.