Home » BĐS Thuận Thành: Có lách luật huy động vốn trái phép? | VTC14 | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

BĐS Thuận Thành: Có lách luật huy động vốn trái phép? | VTC14 | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

3 thoughts on “BĐS Thuận Thành: Có lách luật huy động vốn trái phép? | VTC14 | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế”

  1. Anh chị phải về khu Trạm Lộ 1, Trạm Lộ thuận thành ấy . Bãi cỏ xanh chưa san lấp gì mà bán toàn tỷ 8 với 2 tỷ. Toàn hợp đồng góp vốn. A/c về sớm làm rõ cho dân sáng mắt ra

Leave a Reply

Your email address will not be published.