HỌC TẬP

Beginner Tutorial 1 (AutoCAD 2017) – Designing a Basic House | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

26 Comments

  1. Hello anyone who was having a problem with not being able to draw a door or window to the wall of the house, please press F6 and your dynamic UCS should come on to let you do it.

  2. Yeah, i can't get past making the door. I'm not sure why, but when i create it,
    it goes up the Y axis instead of the Z axis. It is so frustrating trying to figure
    out how to fix this.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button