HỌC LÀM VIDEO

Best Render and Export Settings for Sony Vegas Pro 14 | Kiến thức đơn giản nhất về thiết kế

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

42 Comments

  1. Thank you so much for the tutorial! Im trying to post r6 clips on my tiktok account, and my sony vegas wouldnt allow me to upload it to yt. Now it works. You are a lifesaver! ❤️

  2. This was incredibly helpful! I always noticed that my videos were never in the best quality I wanted. I am going to try these new settings and hopefully this will help! Thanks so much you have earned a new sub!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button