Home » Bi kịch về nàng công chúa cuối cùng của Triều Tiên, gần nửa cuộc đời sống trong bệnh viện tâm thần | Thủ thuật có ích nhất về công chúa deokhye

Bi kịch về nàng công chúa cuối cùng của Triều Tiên, gần nửa cuộc đời sống trong bệnh viện tâm thần | Thủ thuật có ích nhất về công chúa deokhye

28 thoughts on “Bi kịch về nàng công chúa cuối cùng của Triều Tiên, gần nửa cuộc đời sống trong bệnh viện tâm thần | Thủ thuật có ích nhất về công chúa deokhye”

  1. Khổ cho thân phận bà. Không phải cứ sinh ra trong hoàng tộc là sung sướng đâu. Xem trên phim nhiều rồi, làm gì cũng phải có phép tắc. Phải tuân theo lời cha mẹ. Cuộc sống k như là mơ đâu ,mấy b đừng có mơ ước mình như các công chúa hoàng tử nữa. Haizzzz. Bà công chúa cuối cùng này còn khổ hơn nhiều, bà phải gánh thay cho 1 dtoc

  2. Tui cứ tưởng nước Nhật là nước hiền hòa và quy tính lắm chứ ai ngờ

    ……. Cái thứ ép người quá đáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *