Home » Bông Hoa Đẹp Nhất | Quân A.P | Phạm Đình Thái Ngân Cover | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế

Bông Hoa Đẹp Nhất | Quân A.P | Phạm Đình Thái Ngân Cover | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế

25 thoughts on “Bông Hoa Đẹp Nhất | Quân A.P | Phạm Đình Thái Ngân Cover | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Thường thì mình nghe bài hát bản gốc của ai thì no quen tai. Ca sĩ khác hát hay nhưg k quen no lạ sao ý nhưg sao bài này nghe ah Ngân hát lại vào tai ghê vậy ý…

  2. Thật sự là quá ấn tượng. Ko bàn kĩ thuật vì mk chả biết gì. Nhưng chất giọng của anh gây nghiện thực sự và ôi cảm xúc trong bài. Nghe riết rồi chả muốn nghe bản khác ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.