Home » CÁC CÁCH QUAY HÌNH TRONG MODEL VÀ LAYOUT AUTOCAD, ĐẶC BIỆT LÀ LỆNH ALIGN SẮP XẾP HÌNH | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

CÁC CÁCH QUAY HÌNH TRONG MODEL VÀ LAYOUT AUTOCAD, ĐẶC BIỆT LÀ LỆNH ALIGN SẮP XẾP HÌNH | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

8 thoughts on “CÁC CÁCH QUAY HÌNH TRONG MODEL VÀ LAYOUT AUTOCAD, ĐẶC BIỆT LÀ LỆNH ALIGN SẮP XẾP HÌNH | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế”

  1. Trong video phút thứ 12.40 sau khi sử dụng lệnh align space phần text dim phía trên cũng bị đảo lại trục em muốn hỏi có cách nào xoay trục hình vẽ mà text cũng xoay theo để tiện hướng nhìn không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *