Home » Cách cài đặt thêm font chữ vào Windows 8 | Chia sẻ hữu dụng nhất về thiết kế

Cách cài đặt thêm font chữ vào Windows 8 | Chia sẻ hữu dụng nhất về thiết kế

8 thoughts on “Cách cài đặt thêm font chữ vào Windows 8 | Chia sẻ hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Cho mình hỏi mình muốn font chữ trên windown 7 của mình giống như bên MAC OS thì làm thế nào nhỉ? mong được hướng dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *