Home » Cách cài và đo diện tích ruộng đất bằng điện thoại miễn phí | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế

Cách cài và đo diện tích ruộng đất bằng điện thoại miễn phí | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế

41 thoughts on “Cách cài và đo diện tích ruộng đất bằng điện thoại miễn phí | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. em thấy video của anh rất hay và hưu ích. anh dùng phần mềm hay cách gi mà vừa quay video vừa thấy hình ảnh ở bên. anh chỉ em với. em cảm ơn

  2. Chỉ tương đối thôi. Bấm vị trí nhảy lung tung.tôi đi điểm này đến điểm kia thưc tế 5m mà nhảy từ 14 đến 19m vẫn chưa dừng

  3. Em đang sử dụng đt opo.
    Anh hướng dẫn cách đo những thửa có nhiều góc, cạnh, trên đt opo để e hiểu , a à.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *