Home » Cách chuyển vùng App Store của Việt sang Nhật và Nhật Bản về Việt Nam Siêu Dễ| Cuộc sống ở Nhật | Kinh nghiệm có ích về mã zip icloud

Cách chuyển vùng App Store của Việt sang Nhật và Nhật Bản về Việt Nam Siêu Dễ| Cuộc sống ở Nhật | Kinh nghiệm có ích về mã zip icloud

26 thoughts on “Cách chuyển vùng App Store của Việt sang Nhật và Nhật Bản về Việt Nam Siêu Dễ| Cuộc sống ở Nhật | Kinh nghiệm có ích về mã zip icloud”

 1. Giờ thì các bạn có thể vào đây để tải app của nhật này chuyên mua bán hàng cũ mới cực hay nhé https://www.youtube.com/watch?v=3Sv2bDAPKbA
  Một số từ cơ bản tiếng nhật dành cho bạn nào chưa biết

  1. Việt Nam – ベトナム

  2. Tokyo - 東京都

  3. Nhật Bản - 日本

  4. Tên NGUYEN VAN BA - グエン ヴァン バ

  5. Mã bưu điện Nhật - 1660012

  6. Số điện thoại nhật 08096789999

 2. A ơi e chuyển r và tải app thì n hiện bảo là k thể sd tài khoản tại cửa hàng của nhật là sao ạ! Mà e đổi vùng và app thành tiếng nhật hết r mà nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *