Home » cách đọc và ghi file trong c++ đơn giản và dể hiểu nhất | Thủ thuật có ích nhất về đọc file doc online

cách đọc và ghi file trong c++ đơn giản và dể hiểu nhất | Thủ thuật có ích nhất về đọc file doc online

21 thoughts on “cách đọc và ghi file trong c++ đơn giản và dể hiểu nhất | Thủ thuật có ích nhất về đọc file doc online”

  1. A cho tôi hỏi: Tôi có một file gồm 3 dòng, mỗi dòng là một dãy số, mỗi số cách nhau một khoảng cách, có cách nào để đọc và tính tổng từng dòng trong C++. Cám ơn nhiều!

  2. Anh cho em hỏi nếu như trong file.txt đó có 4 thông số, 3 cái đầu là string, cái còn lại là int, mỗi cái cách nhau bởi dấu cách, vậy nếu như muốn đọc dữ liệu vào thì ta làm thế vậy anh???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *