Home » Cách gửi hàng bưu điện tại HÀN QUỐC | Hướng dẫn có ích về mã bưu chính hàn quốc

Cách gửi hàng bưu điện tại HÀN QUỐC | Hướng dẫn có ích về mã bưu chính hàn quốc

1 thought on “Cách gửi hàng bưu điện tại HÀN QUỐC | Hướng dẫn có ích về mã bưu chính hàn quốc”

  1. Chị ơi ví dụ như giờ em ở Việt Nam thì khi ở Hàn người ta gửi đồ về Việt Nam cho em thì bưu điện có gửi gmail về cho mình không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.