Home » Cách Tạo Ảnh Bìa Video Youtube Cực Nhanh | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

Cách Tạo Ảnh Bìa Video Youtube Cực Nhanh | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

35 thoughts on “Cách Tạo Ảnh Bìa Video Youtube Cực Nhanh | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế”

 1. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô a di đà phật
  *
  Màn đầu dịch bệnh xảy ra
  Màn hai nạn đói thiết tha dân tình
  Màn ba đồ tháng sinh linh
  Màn tư ma quỹ yêu tinh lộng hành
  Con ơi không những nạn trời
  Chúng sanh còn chịu nạn người đa đoan
  *
  Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt
  Thì nạn tại cũng thoát như không
  Xin thường niệm phật
  🙏🙏🙏

 2. Anh thế anh ơi , anh làm video hay chỉ dẫn giúp em,… trường họp so điện thoại của em .. . Tạo nhiều tài khoản google ..gmail..v.v bây giờ em không biết làm sau, em xóa đc ko anh , nhờ anh hướng dẫn , em cảm on anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.