Home » Cách tải và đăng kí tài khoản kakaotalk | Thông tin đơn giản nhất về đăng ký tài khoản kakaotalk

Cách tải và đăng kí tài khoản kakaotalk | Thông tin đơn giản nhất về đăng ký tài khoản kakaotalk

5 thoughts on “Cách tải và đăng kí tài khoản kakaotalk | Thông tin đơn giản nhất về đăng ký tài khoản kakaotalk”

  1. có ai biết cách xóa tài khoản kakaotalk không chỉ mình với, mình lỡ đăng kí rồi nhưng mà không dùng tới nên muốn xóa mà không biết cách. thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *