Home » Cách tạo tài khoản Apple ID không cần thẻ Visa | Thế Giới Di Động | Thông tin đơn giản nhất về mã thư tín viet nam

Cách tạo tài khoản Apple ID không cần thẻ Visa | Thế Giới Di Động | Thông tin đơn giản nhất về mã thư tín viet nam

25 thoughts on “Cách tạo tài khoản Apple ID không cần thẻ Visa | Thế Giới Di Động | Thông tin đơn giản nhất về mã thư tín viet nam”

  1. Um… em đã làm theo tất cả những gì anh hướng dẫn rồi nhưng cái chỗ mà vào email rồi nhập số vào nhưng nó lại ghi là “không thể lưu thông tin của bạn bây giờ” thì phải làm sao?😢💦

Leave a Reply

Your email address will not be published.