Home » CÁCH VIẾT CV ẤN TƯỢNG | TỪ CV ĐẾN BÀN PHỎNG VẤN | Chia sẻ đơn giản nhất về kỹ năng trong cv

CÁCH VIẾT CV ẤN TƯỢNG | TỪ CV ĐẾN BÀN PHỎNG VẤN | Chia sẻ đơn giản nhất về kỹ năng trong cv

21 thoughts on “CÁCH VIẾT CV ẤN TƯỢNG | TỪ CV ĐẾN BÀN PHỎNG VẤN | Chia sẻ đơn giản nhất về kỹ năng trong cv”

  1. Ac cho e hỏi là nếu đk nhận pv có yêu cầu đem theo CV thì mình nên mua hồ sơ xin việc ở ngoài rồi viết tay hay in cái CV mình làm bằng mt này ạ!

  2. Công nhận là nếu không biết thiết kế thì cứ lên mấy web như TopCV dùng mẫu sẵn cho nhanh :))) nghĩ nội dung cho CV đã đau đầu r méo có thời gian mà để ý phần nhìn luôn 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published.