Home » Cách viết CV xin việc chuyên nghiệp từ A-Z | Sinh Viên Cần Xem Video Này | Eric Thỏ | Kinh nghiệm hay nhất về kỹ năng trong cv

Cách viết CV xin việc chuyên nghiệp từ A-Z | Sinh Viên Cần Xem Video Này | Eric Thỏ | Kinh nghiệm hay nhất về kỹ năng trong cv

12 thoughts on “Cách viết CV xin việc chuyên nghiệp từ A-Z | Sinh Viên Cần Xem Video Này | Eric Thỏ | Kinh nghiệm hay nhất về kỹ năng trong cv”

  1. Các ứng viên thực tập sinh chưa ra trường thì có thể bỏ trống và tập trung vào buổi phỏng vấn, các hđ ngoại khóa ( bạn đã học được những kỹ năng gì từ các hđ này: giao tiếp, ql dự án,… )
    Cám ơn anh ạ 🥰

  2. Xem từ tiktok qua tới youtube luôn em đang học cuối năm 3 xem video của anh để có thêm kiến thức thật nhiều vì bổ ích quá. Mong anh ra nhiều video để những bạn như em có thêm hành trang vào đời. Cảm ơn anh ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.