Home » Cài đặt Font chữ mầm non và lớp 1 mới nhất|| Cài Font chữ thành công 100% | Kiến thức hay nhất về thiết kế

Cài đặt Font chữ mầm non và lớp 1 mới nhất|| Cài Font chữ thành công 100% | Kiến thức hay nhất về thiết kế

45 thoughts on “Cài đặt Font chữ mầm non và lớp 1 mới nhất|| Cài Font chữ thành công 100% | Kiến thức hay nhất về thiết kế”

  1. Mình đã có fonf chữ VnAvanf, gõ được chữ nhung mỗi khi bỏ thêm dấu như â ă thỏ… Thì fonf chữ chuyển sang Arial k chỉnh được, xin chỉ giúp. Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *