Home » Cập Nhật Dịch Covid-19 Ngày 4/9 Có 9.521 ca mắc COVID mới thấp hơn 5.401 ca so với hôm qua | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

Cập Nhật Dịch Covid-19 Ngày 4/9 Có 9.521 ca mắc COVID mới thấp hơn 5.401 ca so với hôm qua | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

11 thoughts on “Cập Nhật Dịch Covid-19 Ngày 4/9 Có 9.521 ca mắc COVID mới thấp hơn 5.401 ca so với hôm qua | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Giảm rồi. Mừng quá.Phải vậy chứ, Thần tốc xét nghiệm như mấy bữa nay là chết luôn.Củ giữ mỗi ngày khoảng 10 ngàn ca vậy đi. Chết từ từ dù sao vẫn khỏe hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *